Birdaard

gelegen aan de "Hoofdweg" en "Steenendamsterweg" Oppervlakte / omvang: 18.96.10 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever per inschrijving te koop aangeboden: Kavel landbouwgrond gelegen aan de Hoofdweg en Steenendamsterweg te Birdraard, totaal oppervlakte 18. 96.10 ha. Voor inlichtigen en biedingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met: De heer A. (Drees) Visser 058 - 284 91 76 of 06 - 51 24 91 78.

Grootte: 18.96.10 ha.
       
Bestemming: Blijkens de vigerende bestemmingsplannen van het “Buitengebied” en van “grote dorpen” en volgens het voorontwerp “Buitengebied” van de gemeente Ferwerderadiel hebben de percelen enkel de bestemming “agrarisch”. Perceel, kadastraal bekend, gemeente Blija, sectie L, nummer 1608 heeft deels de bestemming “Groen” en “Archeologisch waardevol gebied”, deze bestemming is reeds vastgesteld.

Grondsoort: De grondsoort is een zware kleigrond met ca. 10 - 30 cm. teelaarde, op een knip onderlaag.  

Vorm en grootte: De vormgeving en de grootte van de kavel is goed tot matig. De percelen zijn deels geëgaliseerd.
    
Detailhuishouding: De percelen zijn op akkers gelegen.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Tolsma uit Den Haag.

Toeslagrechten:  15,08 gewone toeslagrechten, totale uitkering € 2.077,42 (basisjaar 2013). De toeslagrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Natuurpakketten: Door de verkoper wordt een PSAN subsidie aangevraagd. De deelbetaling betrof voor het jaar 2013 een uitkering van € 3.024,56 en loopt af op 31 december 2014. Dit pakket met de bijbehorende voorwaarden dienen door de koper te worden overgenomen.
     
Ontsluiting: De ontsluiting van de percelen vindt plaats via de openbare weg, de Hoofdweg en de Steenendamsterweg.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.

Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. In de percelen kadastraal bekend; gemeente Blija, sectie L, nummer 1608 en 1657 is lokaal puin verwerkt.
    
In perceel kadastraal bekend, gemeente Blija, sectie L, nummer 1657 is bij het bodemloket opgegeven dat er onderzoek is gedaan naar verontreiniging. Uit de gespecificeerde boringen blijkt niet dat er verontreiniging is geconstateerd.

Aanvaarding: In overleg.

Transportdatum: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper, hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en eventueel te betalen overdrachtbelasting.

Vraagprijs: € 42.000,- /ha k.k.

Inlichtingen: De heer A. (Drees) Visser, agri■vastgoed BV te Leeuwarden.
telefoon: 058 - 284 91 76  06 - 51 24 91 78.

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwerderadiel, telefoonnummer 0518-418888.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Postcode gelegen aan de "Hoofdweg" en "Steenendamsterweg"
Oppervlakte / omvang 18.96.10 ha
Grondsoort zware kleigrond
Ontsluiting via openbare weg
Detailhuishouding de percelen zijn op akkers gelegen
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod