Raerd

Snitserdyk 11, 9012 DR Oppervlakte / omvang: 7.540 m2
Verkocht

Omschrijving

UNIEKE WOONBOERDERIJ met perceel land. Totaal groot 7.540 m2 (mogelijkheid 2,59 ha aangrenzend land bij te kopen). Aan de Snitserdyk te Raerd staat deze unieke (woon)boerderij op een fantastisch plekje! Met een prachtig uitzicht over de landerijen en gelegen aan het water, is het een unieke locatie. Naast de boerderij staat een ligboxenstal, een jongveestal en een garage. Daarom is deze locatie ook erg geschikt als 2e bedrijfslocatie.

Het geheel bestaat uit:

  • Stelpboerderij - woongedeelte
  • Stelpboerderij - traditioneel gedeelte
  • Tuin
  • Garage 
  • Ligboxenstal
  • Jongveestal
  • (Erf) verhardingen
  • Weiland (1.820 m2)

Stelpboerderij - woongedeelte

De boerderij is in 1897 gebouwd. De muren zijn opgetrokken in steensmuren. Het dak van het woongedeelte is met zwarte geglazuurde dakpannen gedekt. Het dak van het traditionele bedrijfsgedeelte is met rode dakpannen gedekt. Het gehele dak is voorzien van folie. De hardhouten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via een  centrale verwarmingsinstallatie (2009). De boerderij is recent geschilderd en in goede staat van onderhoud. In de gang en woonkamer zijn authentieke tegelwanden aanwezig.

Indeling woongedeelte

Begane grond:
entree/lange gang, woonkeuken, woonkamer, opkamer, kelder,  toilet, badkamer met bad en douche en bijkeuken.

Verdieping:
overloop met 2 slaapkamers (12 m² en 20 m²).

Zolder:
bereikbaar met vlizotrap.

Stelpboerderij - traditioneel gedeelte

Het traditioneel bedrijfsgedeelte/schuurgedeelte bevindt zich direct achter het woongedeelte. De schuur is voorzien van een ruime solide zolder.

Tuin

Aan de voorzijde van de stelpboerderij en aan linkerzijde bevinden zich ruime tuinpercelen georiënteerd op het zuidwesten en noordwesten. De aanwezige bomen zorgen voor voldoende schaduw in het tuinperceel. Vanuit het woongedeelte is er vrij uitzicht over de weilanden. In uw eigen opvaart kunt u uw boot aanleggen. De Zijltjessloot staat in verbinding met De Swette en het Sneekermeer, wat vele vaarmogelijkheden biedt.

Garage

Naast de boerderij bevindt zich een garage. De garage bestaande uit houten wanden en is voorzien van twee houten deuren. Het dak betreft een zadeldak, gedekt met asbesthoudende platen.  De vloer is uitgevoerd in beton.

Ligboxenstal

De ligboxenstal kent een afmeting van ca. 35x16 meter. Het geheel is opgetrokken in steensmuren. De voorgevel is opgetrokken in steensmuren en de topgevel is met damwand bekleed. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt. Deze stal is onderkeldert (350 m³) en voorzien van een roostervloer.

Jongveestal

De jongveestal kent een afmeting van ca. 37x14 meter. De voorgevel is opgetrokken in steensmuren en de topgevel is met damwand bekleed. De zijgevels bestaan uit deels betonblokken en deels steensmuren. De dichte vloer is voorzien van een mestschuif. De zijgevel is voorzien van windbreekgaas. Het dak is met asbesthoudende golfplaten gedekt.

Weiland

Rondom de stelpboerderij ligt aangrenzend een perceel weiland van ca. 1.820 m2. De grondsoort betreft een kleigrond. De aanwezigheid van het perceel maakt het object zeer geschikt voor een hobbyboer en/of paardenliefhebber! (mogelijkheid 2,59 ha aangrenzend land bij te kopen).

(Erf) verhardingen

Op het erf is voldoende betonverharding van een goede kwaliteit.

Kadastrale omschrijving

Kadastraal bekend gemeente Rauwerd, sectie G, nummer 107, 1082, oppervlakte 7.540 m2.

BIJZONDERHEDEN

Blijkens het vigerende bestemmingsplan buitengebied 2008 van de gemeente Boarnsterhim heeft het object inclusief het perceel land de bestemming “Agrarisch gebied”. Het object kent een dubbelbestemming namelijk “archeologisch waardevol gebied”. 

Indien u een andere bestemming voor het object wenst, dan dient hiervoor een procedure bij de gemeente Boarnsterhim te worden opgestart. Wij adviseren u hierbij tevens nadere inlichtingen bij de gemeente op te vragen.

Vergunning(en): De locatie valt onder het “Activiteitenbesluit”.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

WOZ beschikking: De onroerend zaak belasting voor de Snitserdyk 11 bedraagt € 796,- (2013).

Nutsvoorzieningen: Het object is aangesloten op alle nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie en riolering.

Tank: Volgens opdrachtgever zijn er geen ondergrondse tanks aanwezig.    

Bodemverontreiniging: Het perceel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Erfdienstbaarheden: Op het eerste deel (vanaf de snelweg) van het toegangspad naar de boerderij (door perceel 1028) ligt een recht van overpad ten gunste van de achterliggende percelen cultuurgrond.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

Vraagprijs: € 399.000,-

Aanvaarding en betaling: in overleg.

Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.

Bezichtiging: in overleg met de makelaar.

Voor nadere inlichtingen en/of voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:

De heer R. (Reitze) Sybesma                

anderZwonen BV                      

telefoonnummer: 058 - 284 91 88                       

mobiel telefoonnummer: 06 – 51 24 91 80      

of mevrouw M.A. Hijlkema

mobiel telefoonnummer: 06 - 28 51 88 41                             

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in o.a. het bestemmingsplan, vergunningen evenals de bouwkundige staat van het object. Gemeente Boarnsterhim: telefoon: 0566-629393, website: www.boarnsterhim.nl.

Hoewel bij het maken van deze brochure de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Verkocht Ja
Prijs Verkocht
Postcode Snitserdyk 11, 9012 DR
Oppervlakte / omvang 7.540 m2
Type woonhuis woondeel van een stelpboerderij
Bouwjaar 1897
Inhoud Het object is aangesloten op alle nutsvoorzieningen m.u.v. kabeltelevisie en riolering
Ligboxenstal Ligboxenstal bouwjaar 1978
Jongveestal Jongveestal bouwjaar circa 1972 (2003 intern verbouwd)
Totale mestopslag 390 m3
Landerijen Perceel land circa 1.820 m2 voor de boerderij gelegen
Grondsoort Kleigrond
Ontsluiting Via het erfperceel op de openbare weg
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Erfdienstbaarheden recht van overpad op eerste deel van het toegangspad
Kadastrale gemeente Rauwerd
Sectie G
Nummer(s) 107,1082
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod