Ijlst

De Ruterpolderwei Oppervlakte / omvang: 10.09.90 ha
Vraagprijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij De Ruterpolderwei onder IJlst, totaal 10.09.90 ha. Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 - 51 26 09 42.

Kadastrale gegevens:

Grondsoort:
De grondsoort betreft klei op veen.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Klei.
 
Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen.
 
Drainage:
De percelen zijn niet gedraineerd. 
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is niet verhuurd.
 
Ontsluiting:
De landerijen zijn ontsloten op de openbare weg De Ruterpolderwei.
 
Bestemming:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan d.d. 28 september 2023  is de Enkelbestemming Agrarisch.
Tevens geldt er een Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap verkaveling.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Veenweidevisie:
De kavel is geheel gelegen in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld. Raadpleeg hiervoor onderstaande link(en):                              https://www.veenweidefryslan.frl/programma/veenweideprogramma-2021-2030 https://veenweidefryslan.frl/uploads/Downloads/2.3-contour-veenweidegebied-veenweideprogramma-21-30.pdf

Erfdienstbaarheid:
Niet van toepassing.
 
Kettingbeding:
Niet van toepassing.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u als gegadigde, zich te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Sudwest-Fryslan, Marktstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 0515,  www.sudwestfryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs Vraagprijs op aanvraag
Postcode De Ruterpolderwei
Oppervlakte / omvang 10.09.90 ha
Grondsoort Zware klei
Ontsluiting Op de openbare weg De Ruterpolderwei
Detailhuishouding Geen drainage
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod