Gaast

Gelegen aan en nabij de Boerestreek Oppervlakte / omvang: 6.81.00 ha
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Boerestreek onder Gaast. Totaal oppervlakte 6.81.00 ha. Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 29 maart 2023 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente: Gaast
Sectie: D
Nummers: 272 (4,77,70 ha) en 273 (2,03,30 ha).
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavelklei.
 
Verkaveling:
De kavel bestaat uit 2 percelen. 

Drainage:
De percelen zijn ca. 25 jaar (ca. 4,5 ha) en ca. 10 jaar (ca. 2 ha) geleden gedraineerd. 
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting:
De kavel is ontsloten direct op de openbare weg, middels 2 dammen.
 
Betalingsrechten:
Niet van toepassing.
 
Mest:
Door koper dient voor het kalenderjaar 2023 een administratieve en werkelijke voorraad mest overgenomen te worden van 300 m³ runderdrijfmest, het een en ander in overleg hoe dit praktisch gezien te regelen.
 
Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân, vastgesteld op 18-12-2019, is de Enkelbestemming Agrarisch, met dubbelbestemming Archeologie 2 en Landschap Verkaveling.
Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Aanvaarding:
Bij gunning zal worden overlegd wat het moment van aanvaarding is. Dit kan zijn de datum van ondertekening van de koopovereenkomst, of zoveel eerder als partijen onderling overeenkomen.  
 
Datum aktepassering bij de notaris:
Vrijdag 21 april 2023 of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.
 
Betaling: Per datum aktepassering
Lastenverrekening: Per datum aktepassering
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
 
Herinrichtingsrente:
In totaal € 289,86 per jaar met eindjaar 2031.
 
Natuuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.
 
Ganzenfourageergebied:
De kavel is gelegen in een ganzenfourageergebied.
 
Veenweidevisie:
Niet van toepassing.
 
Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen:
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Sudwest-Fryslan, Marktstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 0515, www.sudwestfryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Postcode Gelegen aan en nabij de Boerestreek
Oppervlakte / omvang 6.81.00 ha
Grondsoort Lichte zavelklei
Ontsluiting Direct op de openbare weg middels 2 dammen
Detailhuishouding De percelen zijn ca. 25 jaar (ca. 4,5 ha) en ca. 10 jaar (ca. 2 ha) geleden gedraineerd
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod