Drogeham

Hamsterpein Oppervlakte / omvang: 6,36,10 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Kavel grasland gelegen aan en nabij de Hamsterpein onder Drogeham, totaal 6,36,10 ha. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42.

Grondsoort
De grondsoort betreft zand.
 
Vorm, grootte
De percelen hebben een rechthoekige vorm.

Detailhuishouding 
Ca. 2 ha is gedraineerd.
 
Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting/Erfdienstbaarheid
Voor de ontsluiting van de landerijen geldt een erfdienstbaarheid waarbij de te verkopen percelen zoals genoemd in deze brochure over het perceel kadastraal bekend gemeente Drogeham, sectie D, nummer 3575 mogen om te komen van en te gaan naar de openbare weg, zijnde de Hamsterpein, zulks over de bestaande weg.
 
Daarnaast geldt er  een erfdienstbaarheid waarbij de percelen kadastraal bekend gemeente Drogeham, sectie D, nummers 72, 73, 74, 87, 88, 108, 3566, 3567, 3568, 3569, 4038, 4039, 4044, 4052 en 4053 over de percelen kadastraal bekend gemeente Drogeham, sectie D, nummers 3575, 3574 en 3573 recht van weg hebben via een strook grond ter breedte van minimaal 4 meter en maximaal 6 meter. Het onderhoud en het schoonhouden van de weg is voor rekening van diegene die de schade aan de weg veroorzaakt. 
 
Bestemming
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Achtkarspelen onherroepelijk vastgesteld 6-3-2014 hebben de landerijen de Enkelbestemming Agrarisch met functie-aanduiding “houtsingel” en deels dubbelbestemming “geomorfologie”.  Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Natura 2000
N.v.t.
 
Veenweidevisie
N.v.t.
 
Kettingbeding
Voor de percelen is d.d. 16 augustus 2016 vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Op grond van bovenstaande  vrijwaart koper de verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting indien koper binnen 10 jaar na 16-8-2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Deze (na)heffingsaanslag komt voor rekening van koper, ongeacht aan wie deze (na)heffingsaanslag wordt opgelegd.
 
Aanvaarding
In overleg.
 
Datum aktepassering
In overleg.
 
Betaling: Per datum aktepassering
Lastenverrekening: Per datum aktepassering
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Overige informatie
 
Herinrichtingsrente
N.v.t.
 
Beheerpakketten
Op de percelen rust een contract voor randenbeheer. 
 
Ganzengedoog/fourageergebied
N.v.t.
 
Oplevering
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Achtkarspelen, Stationsstraat 18,  9285 NH, Buitenpost, tel: 14 0511, www.achtkarspelen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode Hamsterpein
Oppervlakte / omvang 6,36,10 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via een erfdienstbaarheid over voorliggend perceel naar de openbare weg
Detailhuishouding Ca. 2 ha is gedraineerd
Beheerspakket / ganzengedooggebied Op de percelen rust een contract voor randenbeheer
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Erfdienstbaarheden Zie omschrijving
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod