Foudgum

De Terp 12 Foudgum Oppervlakte / omvang: 30,48,50 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Melkveebedrijf te Foudgum, bestaande uit nieuw gebouwde kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal (117 GVE en 44 stuks jongvee), overige opstallen en goede kleigrond (deels geschikt als akkerbouw). De totale oppervlakte (incl. erf/ondergrond) is 30.48.50 ha (kadastrale oppervlakte). Inlichtingen Eelke Turkstra, mob: 06 - 51 26 09 42.

Omschrijving

Omgeving
Het bedrijf is gelegen bij Foudgum, in de gemeente Noardeast-Fryslân met het gemeentehuis in Dokkum. 
Het prachtige stadje Dokkum, met vele stedelijke voorzieningen als scholen, winkels, verenigingen, horecagelegenheden etc., is gelegen op slechts ca. 4 kilometer afstand.

Woongedeelte van de kop-hals-rompboerderij:
Het woongedeelte van de boerderij is nieuw gebouwd in 2005.
De ruime woning van ca. 690 m3 is opgebouwd als hout-skelet bouw en heeft een geïsoleerd pannendak, betonnen begane-grondvloeren, houten kozijnen en thermopane beglazing. 
De indeling is als volgt: entree, woonkamer en keuken, kantoor, WC, bijkeuken, werkkamer en oude douche. De verdieping bestaat uit de overloop met 5 slaapkamers en badkamer met ligbad en WC. Middels een vlizotrap is de vliering (bergruimte) bereikbaar. De woning is voorzien van centrale verwarming, met een HR-combiketel van 2005. 

De nutsvoorzieningen bestaan uit gas, water en elektra. Er is tevens aansluiting op de gemeentelijke riolering en op glasvezel. 
 
Schuurgedeelte van de kop-hals-rompboerderij:
De schuur is in 2012 opnieuw opgebouwd en thans ingericht als werktuigenberging en huisvesting voor de jongste kalveren. 
Tevens is het tanklokaal en een kantoorkamer in de schuur gebouwd. 
Het tanklokaal heeft een eigen 8.000 liter Mueller melkkoeltank.  
De 3 boilers worden gehuurd. 
 
De schuur is opgebouwd uit stalen (gegalvaniseerde) spanten met vrije overspanning, geïsoleerd dak met dakpanplaten en spouwmuren.

 

Ligboxenstal:
De 2+1 rijïge ligboxenstal is gebouwd in 1990 en een verlenging van de stal in 2008. 
De stal heeft afmetingen van ca. 66 x 23 meter.  Er zijn 117 ligboxen voor grootvee en 44 ligboxen voor jongvee. 

De bouwaard van de stal is gemetselde muren, topgevels van damwand profielplaten, 
stalen (gegalvaniseerde) spanten, dak van deels asbestplaten (gedeelte van 1990 met ca. 22 meter lengte) en deels asbestvrije golfplaten (2008), roostervloer en dichte vloer (2008) met een mestkelder van ca. 600 m3. De stal is voorzien van zijwandventilatie met schermdoek. Er zijn 5 krachtvoerboxen aanwezig en een afkalfbox. 

De melkstal (2015) is van het type 2x10 zij-aan-zij (GEA) en is uit te breiden naar een 2x12 stands. De melkstal heeft koeherkenning, melkmeting, automatische afname en individuele voerverstrekking. 
De melkstal bevindt zich in het tussenstuk tussen de schuur en de ligboxenstal, welk gebouw eveneens in 2015 is gebouwd. In dit tussenstuk bevindt zich tevens het tanklokaal met separate machinekamer. Het tanklokaal is thans niet in gebruik (deze is in de schuur gesitueerd).

Mestopslag
​De betonnen mestsilo met spankap is van 2008 en heeft een inhoud van ca. 1.500 m3.

Ruwvoeropslag:
4 sleufsilo’s:
ca. 20    x 7 x 1,50 meter 
ca. 42½ x 9 x 1,50 meter 
ca. 25    x 8 x 1,20 meter 
ca. 16    x 4 x 1,00 meter

Landerijen:
Uitgaande van 1.00.00 ha erf/ondergrond is er een oppervlakte cultuurgrond van ca. 29.48.50 ha (kadastrale maat). De gemeten maat van het land is ca. 28,5 ha.
De grondsoort varieert van lichte zavelklei tot lichte klei.  Ca. 20 ha is gedraineerd.  De ontsluiting is via de openbare weg, deels een semi verhard pad. 
 
Bestemmingsplan:
Het geheel heeft de enkelbestemming “Agrarisch” en een gedeelte heeft dubbelbestemming “Archeologisch waardevol terrein” 
Het perceel op de terp heeft de status Archeologisch Rijksmonument (Erfgoedwet)
 
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noardeast Fryslân te Dokkum, of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
OVERIG
 
Voorraden: De ruwvoervoorraad en de mestvoorraden dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. 
 
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Ondergrondse tank(s): N.v.t.
 
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank
 
Betalingsrechten: Deze zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding; de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.
 
Fosfaatrechten: De bruto fosfaatrechten op het bedrijf zijn 5.199 kg. Deze zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen en kunnen eventueel worden overgenomen door koper, tegen nader overeen te komen prijs. 
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Energielabel: De woning heeft een voorlopig energielabel. Bij de aktepassering zal een definitief label worden aangeleverd. 
 
Ruilverkavelingslasten:  N.v.t.  
 
Erfdienstbaarheden: Niet bekend
 
Opstalrecht: Op de percelen 422 en 438, ten behoeve van gemeente  Nutsvoorzieningen Noardeast Fryslân (rioolleiding)
 
Zonnepanelen: N.v.t.
 
Natuurbeheerpakketten (SNL): Niet aanwezig. 
 
OVERIGE INFORMATIE
 
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de  Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper  m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).
 
Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.
 
Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl   

 

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Melkveebedrijf
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode De Terp 12 Foudgum
Bedrijfssoort Melkveebedrijf
Oppervlakte / omvang 30,48,50 ha
Bouwvorm Hout-skelet
Bouwjaar 2005
Aantal kamers 9 (waarvan 5 slaapkamers)
Nutsvoorzieningen Gebruikelijke nutsaansluitingen
Schuur / berging Schuurgedeelte (2012)
Ligboxenstal 1990 en 2008; 2+1 rijig; ca. 66 x 23 meter; 117 GVE-boxen en 44 JVE-boxen
Melkstal en tanklokaal 2x10 zij-aan-zij (2015) uit te breiden naar een 2x12 stands; Mueller melktank inhoud ca. 8.000 liter
Grondsoort Varieert van lichte zavelklei tot lichte klei
Ontsluiting Openbare weg en deels via een semi verhard pad
Detailhuishouding Ca. 20 ha is gedraineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod