Steggerda

Gelegen aan de Steggerdaweg Oppervlakte / omvang: 9,55,80 ha
INSCHRIJVING GESLOTEN

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Steggerdaweg onder Steggerda, totaal 9,55,80 ha. Inlichtingen: De heer Eelke Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient op uiterlijk 25 april 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Blesdijke, sectie D, nummers 1187 en 1345, totaal 9,55,80 ha.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan buitengebied 2014, van de gemeente Weststellingwerf, vastgesteld op 22-9-2016, hebben de landerijen de enkelbestemming agrarisch en de dubbelbestemming waarde archeologie. Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grondsoort:
De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zand. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.

Vorm, grootte: 
De vormgeving en grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 3 percelen.
 
Drainage/waterhuishouding: De drainage is van 2009.
 
Betalingsrechten: De landerijen zullen worden overgedragen zonder betalingsrechten. 
 
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
 
Ontsluiting: Direct vanaf de openbare weg “Steggerdaweg”.
 
Aanvaarding: Medio oktober 2022.
 
Aktepassering notaris: Medio oktober 2022.
 
Betaling: Per datum aktepassering.
 
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
 
Kosten": De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing.
 
Beheerpakketten: Niet van toepassing
 
Verrekening over- ondermaat: Niet van toepassing.
 
Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.
 
Veenweidevisie: Niet van toepassing.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

 

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1 (8471 KR) Wolvega,  tel: 14 - 0561, www.weststellingwerf.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 

Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Prijs INSCHRIJVING GESLOTEN
Postcode Gelegen aan de Steggerdaweg
Oppervlakte / omvang 9,55,80 ha
Grondsoort Zand
Ontsluiting Via de openbare weg Steggerdaweg
Detailhuishouding Drainage is van 2009
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Bodemverontreiniging De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod