Menaam

gelegen aan en nabij de Gralda Oppervlakte / omvang: 5,44,10 ha
VERKOCHT

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving: Kavels cultuurgrond gelegen aan en nabij de Gralda onder Menaam, totaal 5,44,10 ha. Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient uiterlijk op 14 februari 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri■vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Beheersverordening Bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Menameradiel, thans Waadhoeke, vastgesteld op 28-9-2017, hebben de landerijen de bestemming Landelijk gebied.

Grondsoort:
De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zware zavel. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.
 
Drainage/waterhuishouding:
Perceelnummer 270 is gedraineerd.
Perceelnummer 2146 is niet gedraineerd.
 
Betalingsrechten:
De landerijen zullen worden overgedragen inclusief de betalingsrechten e.e.a. op basis van gemeten maat.
 
Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd. 
 
Ontsluiting:
Via perceelnummer 270 op de openbare weg Gralda. Koper dient voor zijn rekening tussen de perceelnummers 2146 en 270 (de te verkopen percelen) een dam aan te leggen zodoende dat perceelnummer 2146 zelfstandig via perceelnummer 270 ontsloten kan worden op de openbare weg. Deze dam dient uiterlijk binnen 1 maand na datum aktepassering te zijn gerealiseerd. Gedurende deze periode van realisatie mag perceelnummer 2146 gebruik maken via het pad in het verlengde van de openbare weg, oftewel via 2143 en 2144, het een en ander in overleg met verkoper.  
 
Aanvaarding: Uiterlijk 7 maart 2022.
Aktepassering notaris: Uiterlijk 7 maart 2022.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
 
Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.
 
Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing.
 
Beheerpakketten: Niet van toepassing.
 
Verrekening over-/ondermaat: Niet van toepassing.
 
Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.
 
Overig:
De nieuwe eigenaar van de gebouwen op het adres Gralda 2 (thans nog in eigendom bij verkoper) zal een hekwerk plaatsen op de erfscheiding tussen de percelen 2145 en 2146.
 
Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker,  tel: 0517- 380 380, www.waadhoeke.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Verkocht/aangekocht
Prijs VERKOCHT
Postcode gelegen aan en nabij de Gralda
Oppervlakte / omvang 5,44,10 ha
Grondsoort Zware zavel
Ontsluiting Op de openbare weg Gralda
Detailhuishouding 270 is gedraineerd, 2146 is niet gedaineerd
Waterschapslasten Gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten N.v.t.
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod