Morra

Headamsterwei Oppervlakte / omvang: 1,07,50 ha
Verkocht

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Perceel land gelegen aan en nabij de Headamsterwei te Morra, totaal 1,07,50 ha. Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M. 06 - 51 26 09 42.

OMSCHRIJVING
 
Kadastrale gegevens: 
Kadastrale gemeente Anjum, sectie G,  nummer 661, grootte 1,07,50 ha.
 
Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Butengebiet Dongeradeel, van de Gemeente Dongeradeel, thans Noardeast Fryslan, vastgesteld op 27 juni 2013, heeft het land de enkelbestemming Agrarisch. Daarnaast is een deel bestemd als “bouwvlak” en “functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” e.e.a. gerelateerd aan de naastgelegen locatie Headamsterwei 5 te Morra.
 
Volgens het bestemmingsplan Partiele herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning, vastgesteld op 24 juni 2020 is het land gelegen in een gebied met de “gebiedsaanduiding overige zone – buitengebied Dongeradeel”. 
 
Volgens het bestemmingsplan Paraplubestemming kleine windmolens van de gemeente Noardeast-Fryslan, voorontwerp d.d. 16 juli 2021 is het land gelegen in het plan zoals voornoemd.
 
Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavel.
 
Aantal percelen:
Het land bestaat uit 1 perceel.
 
Detailhuishouding: Geen drainage.
 
Jachtrecht: Niet verhuurd.
 
Ontsluiting: Via de openbare weg.
 
Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.
 
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
 
Betalingsrechten: Er zijn geen betalingsrechten bij de koop inbegrepen. 
 
Aanvaarding: Per transportdatum.
 
Transportdatum: In overleg.
 
Betaling Per transportdatum.
 
Lastenverrekening: Per transportdatum.
 
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn voor rekening van koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting. 
 
Schone grond: Het land is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht. 
 
Erfdienstbaarheid: N.v.t.
 
Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.
 
Opstalrecht: N.v.t.
 
Beheerpakketten: N.v.t.
 
Kettingbeding: N.v.t.
 
Inlichtingen De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri■vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
 
Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 12, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888.
 
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. 
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken

Categorie Landbouwgrond
Verkocht Ja
Prijs VERKOCHT
Postcode Headamsterwei
Oppervlakte / omvang 1,07,50 ha
Grondsoort lichte zavel
Ontsluiting Via de openbare weg
Detailhuishouding geen drainage
Waterschapslasten gebruikelijke lasten
Ruilverkavelingslasten € 18,95 in totaal per jaar met eindjaar 2021
Agri Vastgoed Friesland

Specialist in de agrarische sector

Het kopen of verkopen van een agrarisch bedrijf of boerderij  is een belangrijke beslissing, maar wij weten dat het vooral ook een emotionele gebeurtenis is. Onze ervaren makelaars en adviseurs staan u bij met raad en daad!

×
Verfijn aanbod