Nieuws

Handel in fosfaatrechten

Heeft u fosfaatrechten en wilt u die overdragen? Vanaf 15 januari 2018 kunt u de overdracht van fosfaatrechten melden. We spreken van een overdracht wanneer u de fosfaatrechten overdraagt aan een ander bedrijf met een ander Kamer van Koophandel nummer.

Afroming

Fosfaatrechten worden bij overdracht met 10% afgeroomd.

Afroming vindt plaats bij:

 • Overdragen van losse fosfaatrechten.
 • De overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen.
 • Leasen van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease binnen 1 kalenderjaar plaatsvindt, dan wordt er één keer afgeroomd.

Voorbeelden wanneer wij afromen:

 • Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt naar NV/BV.
 • Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan persoon waarmee geen bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.
 • Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan een maatschap zonder een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.

Afroming vindt niet plaats bij:

 • Erfopvolging
 • Een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad.
 • Vorming van een man-vrouw maatschap, man-vrouw V.O.F. of man-vrouw CV. Dit geldt zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap.
 • Bij overdracht van de fosfaatrechten naar het bedrijf waar ze eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen.

Voorbeelden wanneer wij niet afromen:

 • Natuurlijk persoon die zijn fosfaatrechten zelf inbrengt in maatschap met anderen.
 • Natuurlijk persoon die fosfaatrechten overdraagt aan maatschap met een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad (ongeacht wie er verder in zit).
 • Natuurlijk persoon in een maatschap die de fosfaatrechten op naam van de maatschap overdraagt aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad (geen bv/nv) (ongeacht of die in een maatschap zit).

Hypotheekhouder

Rust er een blokkaderecht op uw fosfaatrechten? Uw hypotheekhouder moet dan akkoord geven voor de overdracht van de fosfaatrechten.

Kosten

Voor de verwerking van de overdracht in fosfaatrechten betaalt u leges. De hoogte van deze leges is  € 100 per transactie. De verwerver ontvangt binnen 14 dagen een factuur.

 

Heeft u vragen over fosfaatrechten neem dan gerust contact op met onze agrarisch adviseur Ferdinand Boersma via 06-51249177 of 058-2849171