Nieuws

Fosfaatrechten: Generieke korting vastgesteld

Fosfaatrechten die op 1 januari 2018 worden toegekend, worden generiek afgeroomd. Het generiek kortingspercentage is vastgesteld op 8,3%. Deze korting geldt niet voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden. In 2018 kan een extra generieke korting worden opgelegd als blijkt, dat de landelijke fosfaatproductie van melkvee boven het sectorplafond uitkomt.

Generieke korting
In een Kamerbrief heeft staatssecretaris Van Dam aangekondigd, dat de generieke korting voor fosfaatrechten is vastgesteld op 8,3%. Deze korting wordt op een later moment vastgelegd in een AMvB. De generieke korting wordt toegepast direct nadat de fosfaatrechten op 1 januari 2018 worden toegekend.

Niet voor grondgebonden bedrijven
De generieke korting is niet van toepassing voor bedrijven die in 2015 grondgebonden waren of een beperkt overschot hadden.

Extra fosfaatrechten
Bij het vaststellen van de hoogte van de generieke korting is rekening gehouden met ‘extra fosfaatrechten’ die nodig zijn voor:

• Grondgebonden bedrijven (geen generieke korting).

• Bedrijven met een ‘relatief’ klein fosfaatoverschot in 2015 (beperkte generieke korting).

• De knelgevallenregeling.

Extra generieke korting
Van Dam geeft in de Kamerbrief aan dat met een generieke korting van 8,3% geen veiligheidsmarge is ingebouwd. Indien in 2018 blijkt dat het sectorplafond voor de melkveehouderij (84,9 miljoen kg fosfaat) niet wordt gehaald, dan is een extra generieke korting noodzakelijk.