Nieuws

Pachtnormen 1 juli 2017

Staatssecretaris Van Dam heeft de nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages vastgesteld. Voor bouw- en grasland dalen de pachtprijzen in alle pachtprijsgebieden. Voor tuinbouw stijgen de pachtprijzen. De wijzigingen treden in werking per 1 juli 2017. De pachtnormen 2017 zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten 2011 t/m 2015.